Teknik Servis için Profesyonel Destek

Cihaz devreye girmiyor? Elektrik kesintisi olabilir. Elektriğin gelmesini bekleyin.

Elektrik şalteri kapalı olabilir. Şalteri açık konuma getirin.

Kumandanın pilleri bitmiş olabilir. Pilleri değiştirin.

Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir. Zaman saati programını iptal edin.

İç ünite hava üflüyor fakat soğutma yapmıyor.

Klimanın hava giriş ve çıkışının bloke olmadığından emin olun.

Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir. Çalışma konumuna uygun sıcaklığı belirleyin.

Kompresör korum fonksiyonu devrede ise fonksiyon devreden çıkana kadar bekleyin.

İç ünite hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor.

Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış. Çalışma konumuna uygun sıcaklığı belirleyin.

Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir. Filtreyi temizleyin.

Klimanın hava giriş ve çıkışının bloke olmadığından emin olun.

Kapılar veya pencereler açık kalmış olabilir. Kapı ve pencereleri kapatın.

RUN ve Timer lambalarının her ikiside yanıp sönüyor.

Dış ünitede anormallik, kompersör arızası, kapasitör arızası, soğutkan yetersiz. Gaz eksik. Bu sorunla karşılaşırsanız merkezimizi arayın.

Timer Lambası yanıp sönüyor.

Serpantin sansörlerinde anormallik. Bu arızada Servisleri müdahalesi gerekir. Yetkili merkezimizi arayın.

E57 Arızası Yetersiz soğutkan, gaz eksikliği, ara tesisat bakır boru kırık, Kompersör basıncı düşük.